Contacts

DXa, s.r.o.,  

Sídlo a korešpondenčná adresa  :    SNP 37, 06901 SNINA 

Prevádzka                                    :   Stakčínska ulica 2936, 06901 SNINA

Tel: +421 57  7580840    MT: 0903619345    e-mail: info@dxa.sk

IČO : 36 455 181            IČ DPH : SK2020022477             www.dxa.sk    

Služby v oblasti ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a servisu vyhradených technických zariadení tlakových -TNS a plynových - rozvody.

Školiace stredisko výchova a vzdelávanie vedúcich zamestnancov a zamestnancov  BOZP a OPP  /  elearning.dxa.sk